OŚRODEK - CENNIK

 

 

DOROŚLI
Pierwsza wizyta u lekarza psychiatry 180 zł
Kolejna wizyta u lekarza psychiatry 150 zł
Konsultacja u psychologa  150 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej 150 zł
Psychoterapia pary 200 zł
Psychoterapia rodziny 200 zł
Psychoterapia grupowa - psychodrama 150 zł
Diagnoza osobowości z pisemną opinią 400 zł
Diagnoza neuropsychologiczną z pisemną opinią 400 zł
Terapia funkcji poznawczych 150 zł
Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych  150 zł
Wizyta u seksuologa  150 zł
Terapia seksuologiczna 150 zł
Psychoterapia uzależnień  150 zł

 

DZIECI
Pierwsza konsultacja lekarza psychiatry dzieci i młodzieży 350 zł
Kolejna konsultacja lekarza psychiatry dzieci i młodzieży 250 zł
Diagnoza psychologa 150 zł
Diagnoza neuropsychologa 150 zł
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu z użyciem testu ADOS-2 800 zł
Badanie intelektu z użyciem IDS - P (os 3 do 5 r.ż) 600 zł
Badanie intelektu z użyciem IDS - 2 (od 5 do 20 r.ż) 600 zł
Test LEITER 600 zł
Psychoterapia indywidualna 150 zł
Spotkanie z rodzicami dziecka będącego w toku terapii indywidualnej lub grupowej  150 zł
Psychoterapia grupowa  100 zł
Konsultacja w zakresie terapii ręki 120 zł
Terapia ręki i zaburzeń grafomotorycznych  120 zł
Konsultacja tyflopedagoga 120 zł
Tyfloterapia 120 zł
Diagnoza integracji sensorycznej 250 zł
Terapia integracji sensorycznej  120 zł
Sala SI -  60 min 30 zł
WWR 120 zł
Nauka czytania metodą sylabową 80 zł

 

SENIORZY
Diagnoza funkcji poznawczych neuropsychologa 150 zł
Diagnoza pamięci z opisem i zaleceniami 150 zł
Terapia funkcji poznaczonych  150 zł

 

Oferta NFZ - dzieci
Porada psychologa dziecka NFZ - logo
Psychoterapia indywidualna dziecka NFZ - logo
Psychoterapia grupowa grupowa dziecka  NFZ - logo
Psychoterapia rodziny NFZ - logo
Wizyty w środowisku pacjenta NFZ - logo

 

Technika Bowena
Zabieg techniką Bowena 1 osoba 100 zł
Dwie osoby w tym samym czasie 80 zł/1 osoba
Dziecko do 12 roku życia  60 zł

 

KOMORA HIPERBARYCZNA
1 osoba 100 zł niezależnie od długości zabiegu

 

DIETETYK
Konsultacja dietetyczna 50 zł
Pierwsza pełna wizyta z tygodniowym jadłospisem 170 zł
Wizyta kontrolna 80 - 90 zł
Wizyta kontrolna z nowym planem dietetycznym 150 zł